välkommen till

P. lindblad revision

östersunD

P. Lindblad Revision AB

Företaget inriktar sig på revision och konsultationer och erbjuder även smidiga helhetslösningar för hela företagets behov genom ett nära samarbete med andra byråer inom redovisning, lönehantering och skatt/bolagsjuridik. Pelle Lindblad är auktoriserad revisor och har över 25 års erfarenhet av revision och konsultation i små- och medelstora företag. Pelle har varit verksam revisor hos en av de största och mest meriterade revisionsbyråerna under hela denna period. Företaget består av Pelle med samarbetspartners, men kommer sannolikt på sikt att expandera något med egen personal.

Jag erbjuder bl.a:

 • Revision

 • Redovisningskonsultationer:
  –  Bokslut, delårsbokslut mm
  –  Budgetar, likviditetsanalyser
       och prognoser
  –  Koncernredovisning
  –  Årshandlingar, årsredovisning mm

 • Företagsrådgivning inom ekonomi, juridik och skatt

 • Företagsutveckling och omstrukturering

Pelle Lindblad,
auktoriserad revisor

Kontakta mig:

© Copyright 2015-2022  |  Lindblad Revision AB  |  All Rights Reserved